Zwiedzamy Małopolskę

Cieszył się wędrówką do nieznanych miejsc, oglądaniem nieznanych rzek, a trudy wynagradzała mu pasja poznania

METAMORFOZY Owidiusz

Encyklopedia Krakowa - zobacz 

 

Encyklopedia Lublina - zobacz 

 

Dzieje Krakowa - zobacz 

 

Lubelskie klimaty - zobacz 

 

Małopolska - zobacz