Zwiedzamy Małopolskę

Cieszył się wędrówką do nieznanych miejsc, oglądaniem nieznanych rzek, a trudy wynagradzała mu pasja poznania

METAMORFOZY Owidiusz

 

Chełm Górka Chełmska

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia najciekawszych miejsc Małopolski:

sanktuaria, pałace, dwory